Vurdering fra løypeteam: Løypen er bra etter siste justeringer 04.06.18

Tiltak 4 og 2 gjenstår 

©2018 by Nordlysbyen Sykkel.